http://dsfr.ir/m7jv5d

برچسب : محمد رفیعی

پرواز از کویته به زاهدان و مشهد

پرواز از کویته به زاهدان و مشهد

مقدمات راه اندازی خط پروازی مستقیم از شهر کویته به شهرهای زاهدان و مشهد مهیا شده اما هنوز نهایی نشده است.