http://dsfr.ir/ijalgy

برچسب : محصولات فرهنگی

سهم ایران از گردش مالی صنایع فرهنگی دنیا چیزی نزدیک به صفر است

سهم ایران از گردش مالی صنایع فرهنگی دنیا چیزی نزدیک به صفر است

گردش مالی صنایع فرهنگی در دنیا بیش از 2 هزار میلیارد دلار است که سهم ایران از این گردش چیزی نزدیک به صفر است.