2 اردیبهشت 1397 - 03:46
http://dsfr.ir/djvvft

برچسب : مالیات سبز

«کشف رود» احیا می شود

«کشف رود» احیا می شود

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رودخانه «کشف رود» را یکی از شاهرگ های حیاتی خراسان رضوی دانست و گفت: احیای این...