http://dsfr.ir/48kgiy

برچسب : قمرالملوک امیرسلیمانی

شفاف سازی کمیته امداد در مورد خانه قمرالملوک امیرسلیمانی

شفاف سازی کمیته امداد در مورد خانه قمرالملوک امیرسلیمانی

روابط عمومی کمیته امداد در ارتباط با خانه قمرالملوک امیرسلیمانی با هدف تنویر افکار عمومی اطلاعیه ای صادر کرد.
انتقاد از تخریب شبانه خانه «توران»

انتقاد از تخریب شبانه خانه «توران»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه از تخریب شبانه خانه ای تاریخی توران انتقاد کرد.
خانه قمرالملوک امیرسلیمانی در فهرست میراث ملی کشور ثبت اضطراری شد

خانه قمرالملوک امیرسلیمانی در فهرست میراث ملی کشور ثبت اضطراری شد

خانه قمرالملوک امیرسلیمانی معروف به ملکه توران (همسر سوم رضاشاه) در فهرست میراث ملی کشور ثبت اضطراری شد.