http://dsfr.ir/2pq6hj

برچسب : قالی بافی

نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن

نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن

فرش ترکمن میراثی کهن و از محدود کالاهایی است که هم در بین خود مردم این خطه و هم دیگر مناطق کشور از محبوبیت و...
پنج میلیون فرش باف بیکار شده اند

پنج میلیون فرش باف بیکار شده اند

تا چندی قبل بیش از 6 میلیون نفر در رشته فرش بافی فعالیت و اشتغال دائمی و موقت داشتند اما در حال حاضر بنا به...