http://dsfr.ir/gn3aw9

برچسب : فلسطین

تلاش رژیم صهیونیستی برای ممانعت از عضویت فلسطین در سازمان جهانی گردشگری

تلاش رژیم صهیونیستی برای ممانعت از عضویت فلسطین در سازمان جهانی گردشگری

رژیم صهیونیستی به هر شیوه ای تلاش می کند تا مانع از عضویت #فلسطین در سازمان جهانی #گردشگری وابسته به سازمان...
تونل زیرزمینی حماس، جاذبه گردشگری شد

تونل زیرزمینی حماس، جاذبه گردشگری شد

تونل مورد استفاده توسط گروه حماس در جنگ با رژیم صهیونیستی، برای بازدید گردشگران بازگشایی شد.