http://dsfr.ir/nea4fo

برچسب : فلایت چک

اطلاع از ایمنی پرواز در فرودگاه های کشور امری ضروری است

اطلاع از ایمنی پرواز در فرودگاه های کشور امری ضروری است

با آغاز فعالیت فلایت چک می توانیم از ایمنی کل فرودگاه ها در کشور مطلع شویم؛ موردی که یکی از نکات مورد توجه ما...
فلایت چک ایران از فرودگاه مهرآباد پرواز می کند

فلایت چک ایران از فرودگاه مهرآباد پرواز می کند

فلایت چک هواپیمای فلایت چک ایران با برند کینگ ایر 350 آی، روز سه شنبه طی مراسمی از فرودگاه مهرآباد تهران به...