http://dsfr.ir/1cdcxy

برچسب : شهین مولاوردی

جشنواره فرهنگی هنری اقوام ایران زمین در اراک افتتاح شد

جشنواره فرهنگی هنری اقوام ایران زمین در اراک افتتاح شد

جشنواره اقوام ایران زمین در اراک با حضور معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده افتتاح شد.
کمپین ابتکار برای کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای

کمپین ابتکار برای کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای

در پی دعوت معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست از نهادهای دولتی و عموم مردم برای پیوستن به چالش «دمای...