http://dsfr.ir/g4aosc

برچسب : شرکت کومک

سه جایگزین برای ایرباس و بوئینگ

سه جایگزین برای ایرباس و بوئینگ

مذاکرات مقامات ایرانی با ایرباس و بوئینگ در حالی ادامه دارد که فرآیند نوسازی ناوگان هوایی ایران، همچنان با...