http://dsfr.ir/dgrvig

برچسب : ساشا ریاحی مقدم

بازگشت به زندگی بیش از 400 خانه تاریخی یزد

بازگشت به زندگی بیش از 400 خانه تاریخی یزد

طی چهار سال گذشته در راستای حمایت از مالکان خانه های تاریخی، بیش از 400 خانه قدیمی و تاریخی استان #یزد مرمت و...
سرو کهنسال دربید یزد ثبت ملی شد

سرو کهنسال دربید یزد ثبت ملی شد

درخت سرو کهنسال دربید واقع در روستای الله آباد شهرستان #زارچ به شماره 348 به ثبت ملی رسید.
یزد آماده استقبال از راهنمایان گردشگری 35 کشور

یزد آماده استقبال از راهنمایان گردشگری 35 کشور

بافت تاریخی #یزد برای بازدید «کنوانسیون راهنمایان گردشگری» از 35 کشور آماده می شود.