http://dsfr.ir/qvws64

برچسب : روستاییان مرزنشین

دولت از طرح های تولیدی روستاییان مرزنشین حمایت می کند

دولت از طرح های تولیدی روستاییان مرزنشین حمایت می کند

معاون مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان گفت: دولت از طرح های مشارکتی روستاییان مرزنشین در قالب...