http://dsfr.ir/pftg5a

برچسب : روز مردم شناسی

مردم شناسی پیشتاز گفتمان مردم سالاری در علوم اجتماعی ایران بوده است

مردم شناسی پیشتاز گفتمان مردم سالاری در علوم اجتماعی ایران بوده است

نشست بزرگداشت روز ملی مردم شناسی و زادروز ابوریحان بیرونی مردم شناس پیشگام ایرانی از سوی پژوهشکده مردم شناسی...
برگزاری مراسم بزرگداشت "روز ملی مردم شناسی"

برگزاری مراسم بزرگداشت "روز ملی مردم شناسی"

همزمان با روز ملی مردم شناسی نشست "روز مردم شناسی" با حضور مردم شناسان و محققان 11شهریور ماه برگزار...