http://dsfr.ir/7qpf14

برچسب : روباه ترکمنی

دست شکارچی ها از عکاسان حیات وحش بازتر است

دست شکارچی ها از عکاسان حیات وحش بازتر است

مشکلات عکاسان حیات وحش بسیار زیاد است و گاه همراهی هایی که سازمان حفاظت محیط زیست با شکارچی ها دارد با عکاسان...