http://dsfr.ir/pjdwzu

برچسب : رالی گردشگری

 رالی بانوانه در مسیر تهران، البرز، قزوین و زنجان برگزار می شود

رالی بانوانه در مسیر تهران، البرز، قزوین و زنجان برگزار می شود

برگزاری نخستین رالی بانوان در هفته نخست شهریورماه اتفاق جالب توجهی است که در حوزه اقتصاد گردشگری رخ می دهد.
رالی بزرگ اروپایی ها در نوار شمالی ایران

رالی بزرگ اروپایی ها در نوار شمالی ایران

70 گردشگر اروپایی با 35 خودرو قرار است نوار شمالی ایران را در هشت روز طی کنند.
آموزش اتومبیل رانی ایمن در رالی گردشگری خانوادگی

آموزش اتومبیل رانی ایمن در رالی گردشگری خانوادگی

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، همزمان با هفته ملی کودک، رالی گردشگری خانوادگی "حفظ...