http://dsfr.ir/jtvymf

برچسب : جشنواره اقوام ایران زمین

جشنواره فرهنگی هنری اقوام ایران زمین در اراک افتتاح شد

جشنواره فرهنگی هنری اقوام ایران زمین در اراک افتتاح شد

جشنواره اقوام ایران زمین در اراک با حضور معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده افتتاح شد.
برگزاری سومین جشنواره فرهنگ عشایر و اقوام ایران زمین

برگزاری سومین جشنواره فرهنگ عشایر و اقوام ایران زمین

سومین جشنواره فرهنگ عشایر و اقوام ایران زمین در روزهای 30 و 31 اردیبهشت ماه در پارک جنگلی یاسوج برگزار می شود.