http://dsfr.ir/tt43o8

برچسب : جامعه محلی

توانمندسازی روستاییان، راهی به سوی توسعه پایدار

توانمندسازی روستاییان، راهی به سوی توسعه پایدار

شرکت روستاییان در تصمیم سازی، برنامه ریزی و اجرای طرح های راهبردی روستا یکی از بهترین راه های پیاده سازی #...
روی نازیبای آثار محیطی گردشگری میراث بر مقصد

روی نازیبای آثار محیطی گردشگری میراث بر مقصد

استفاده مفرط و بی ملاحظه بازدیدکنندگان از آثار تاریخی و ابنیه باستانی خساراتی جدی را متوجه این میراث می کند.
پرندگان مهاجر، ارمغان آورندگان معیشت مکمل برای جامعه محلی

پرندگان مهاجر، ارمغان آورندگان معیشت مکمل برای جامعه محلی

پرنده نگری موجب می شود علاوه بر ایجاد درآمد مکمل برای جامعه محلی، شکارچیان در محیط هایی که به شکار مبادرت می...