2 اردیبهشت 1397 - 11:53
http://dsfr.ir/n3mzmw

برچسب : توسعه هوانوردی

راه نجات فرودگاه ها از خطر تعطیلی

راه نجات فرودگاه ها از خطر تعطیلی

راهکارهایی برای توسعه و رونق فرودگاه های نیمه فعال و ضرورت خودگردان شدن فرودگاه های کوچک و حرکت آن ها به سمت...