http://dsfr.ir/srz5ji

برچسب : تئاتر

«نمایش‌های سنتی» و «لاله‌زار»ی که دیگر نیست

«نمایش‌های سنتی» و «لاله‌زار»ی که دیگر نیست

زمانی که امثال من و سایر پژوهشگران خود را وقف آن کردند تا بتوانند تئاترهای لاله‌زار را فعال کنند تلاشی از سوی...
به تماشای پرفورمنس زیست محیطی در نیاوران بروید

به تماشای پرفورمنس زیست محیطی در نیاوران بروید

حمید پورآذری یک پرفورمنس با رویکرد شهری و زیست محیطی اجرا می کند.
نسل بی خاطره؛ تهران از آن ما نیست

نسل بی خاطره؛ تهران از آن ما نیست

تهران هم سن و سالان من، شهر بی خاطره ایست. شهری است که در آن شهروندانش احساس تعلقی به آن ندارند.