http://dsfr.ir/6tvo2z

برچسب : بافته زری بافی

زری بافی؛ جامه شاهانه، هنر امروزی

زری بافی؛ جامه شاهانه، هنر امروزی

زری پارچه ای ابریشمی دارای نقوش بسیار متنوع و ظریف است که به جهت وجود نوعی نخ معروف به گلابتون در پارچه، آن...
انجام پروژه مطالعه و حفاظت و مرمت پارچه زری بافی قاجاری

انجام پروژه مطالعه و حفاظت و مرمت پارچه زری بافی قاجاری

پروژه مطالعه و حفاظت و مرمت پارچه زری بافی متعلق به دوره قاجار توسط واحد حفاظت و مرمت مجموعه فرهنگی تاریخی...