2 اردیبهشت 1397 - 03:53
http://dsfr.ir/cuqzhz

برچسب : اویی

ممنوعیت ورود تورهای مختلط به کویر مرنجاب و شهر اویی نوش آباد

ممنوعیت ورود تورهای مختلط به کویر مرنجاب و شهر اویی نوش آباد

در صورت مشاهده تورهای مختلط وسائل نقلیه توقیف و برخورد قضائی اقدام خواهد گرفت.