19 سپتامبر 2018 - 09:56
http://dsfr.ir/sm1bya

برچسب : امیرحسین جعفری

فرصت ها و چالش های صنعت توریسم ایران

فرصت ها و چالش های صنعت توریسم ایران

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری چین كه به مدت سه روز در شهر پكن پایتخت چین برپا بود، فرصت مناسبی ایجاد...