http://dsfr.ir/ifk24a

برچسب : احمد نادعلیان

خاک رنگی جزیره هرمز را نخرید

خاک رنگی جزیره هرمز را نخرید

برای حفظ زیبایی #جزیره #هرمز از خرید خاک رنگی خام خودداری کنند چرا که با از بین رفتن این خاک، میراث بزرگی را...
ثبت جهانی هنر کوچ روهای ایران

ثبت جهانی هنر کوچ روهای ایران

احمد #نادعلیان، آشناترین نام در عرصه هنر محیطی ایرانی است و بیشتر برای کنده نگاری روی سنگ های رودخانه در...